garaze

 

Komórki lokatorskie                                                           Miejsca parkingowe

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Status Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Status
K-1 Komórka lokatorska 3,60 sprzedane P-1 Miejsce parkingowe 13,65 wolne
K-2 Komórka lokatorska 3,56 sprzedane P-2 Miejsce parkingowe 13,52 wolne
K-3 Komórka lokatorska 3,04 sprzedane P-3 Miejsce parkingowe 13,37 sprzedane
K-4 Komórka lokatorska 3,04 sprzedane P-4 Miejsce parkingowe 14,00 wolne
K-5 Komórka lokatorska 3,36 sprzedane P-5 Miejsce parkingowe 13,56 sprzedane
K-6 Komórka lokatorska 3,60 sprzedane P-6 Miejsce parkingowe 13,40 sprzedane
K-7 Komórka lokatorska 3,60 sprzedane P-7 Miejsce parkingowe 13,37 sprzedane
K-8 Komórka lokatorska 3,60 sprzedane P-8 Miejsce parkingowe 13,52 sprzedane
K-9 Komórka lokatorska 4,71 sprzedane P-9 Miejsce parkingowe 15,56 sprzedane
K-10 Komórka lokatorska 3,36 sprzedane P-10 Miejsce parkingowe 20,55 sprzedane
K-11 Komórka lokatorska 3,36 sprzedane P-11 Miejsce parkingowe 15,16 sprzedane
K-12 Komórka lokatorska 3,37 sprzedane P-12 Miejsce parkingowe 15,14 sprzedane
K-13 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-13 Miejsce parkingowe 15,51 sprzedane
K-14 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-14 Miejsce parkingowe 13,52 sprzedane
K-15 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-15 Miejsce parkingowe 13,37 sprzedane
K-16 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-16 Miejsce parkingowe 14,00 sprzedane
K-17 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-17 Miejsce parkingowe 13,56 sprzedane
K-18 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-18 Miejsce parkingowe 13,40 sprzedane
K-19 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-19 Miejsce parkingowe 13,37 wolne
K-20 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-20 Miejsce parkingowe 13,52 sprzedane
K-21 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-21 Miejsce parkingowe 15,56 sprzedane
K-22 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-22 Miejsce parkingowe 20,55 sprzedane
K-23 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-23 Miejsce parkingowe 15,16 sprzedane
K-24 Komórka lokatorska 3,57 sprzedane P-24 Miejsce parkingowe 15,14 sprzedane
K-25 Komórka lokatorska 2,64 sprzedane P-25 Miejsce parkingowe 15,51 sprzedane
K-26 Komórka lokatorska 2,68 sprzedane P-26 Miejsce parkingowe 13,52 sprzedane
K-27 Komórka lokatorska 2,68 sprzedane P-27 Miejsce parkingowe 13,37 sprzedane
K-28 Komórka lokatorska 4,15 sprzedane P-28 Miejsce parkingowe 14,00 wolne
K-29 Komórka lokatorska 4,36 sprzedane P-29 Miejsce parkingowe 13,56 sprzedane
K-30 Komórka lokatorska 4,35 sprzedane P-30 Miejsce parkingowe 13,07 sprzedane
K-31 Komórka lokatorska 3,30 sprzedane P-31 Miejsce parkingowe 13,14 sprzedane
K-32 Komórka lokatorska 4,22 sprzedane P-32 Miejsce parkingowe 13,14 sprzedane
K-33 Komórka lokatorska 4,27 sprzedane P-33 Miejsce parkingowe 14,99 sprzedane
K-34 Komórka lokatorska 4,71 sprzedane P-34 Miejsce parkingowe 13,95 sprzedane
K-35 Komórka lokatorska 4,71 sprzedane P-35 Miejsce parkingowe 13,95 sprzedane
K-36 Komórka lokatorska 3,37 sprzedane P-36 Miejsce parkingowe 14,62 sprzedane
K-37 Komórka lokatorska 2,64 sprzedane P-37 Miejsce parkingowe 13,21 sprzedane
K-38 Komórka lokatorska 2,68 sprzedane P-38 Miejsce parkingowe 13,21 sprzedane
K-39 Komórka lokatorska 2,68 sprzedane P-39 Miejsce parkingowe 14,62 sprzedane
K-40 Komórka lokatorska 4,15 sprzedane P-40 Miejsce parkingowe 13,14 sprzedane
K-41 Komórka lokatorska 4,36 sprzedane P-41 Miejsce parkingowe 13,14 sprzedane
K-42 Komórka lokatorska 4,35 sprzedane P-42 Miejsce parkingowe 14,99 sprzedane
K-43 Komórka lokatorska 3,30 sprzedane P-43 Miejsce parkingowe 14,94 sprzedane
K-44 Komórka lokatorska 4,22 sprzedane P-44 Miejsce parkingowe 13,95 sprzedane
K-45 Komórka lokatorska 4,27 sprzedane P-45 Miejsce parkingowe 14,62 sprzedane
K-46 Komórka lokatorska 4,71 sprzedane P-46 Miejsce parkingowe 13,21 sprzedane
K-47 Komórka lokatorska 4,71 sprzedane P-47 Miejsce parkingowe 13,21 sprzedane
K-48 Komórka lokatorska 3,37 sprzedane P-48 Miejsce parkingowe 14,62 sprzedane
K-49 Komórka lokatorska 2,64 sprzedane P-49 Miejsce parkingowe 13,14 sprzedane
K-50 Komórka lokatorska 2,68 sprzedane P-50 Miejsce parkingowe 13,14 sprzedane
K-51 Komórka lokatorska 2,68 sprzedane P-51 Miejsce parkingowe 13,14 sprzedane
183,87 724,60